Vormingsdag vrijwilligers

Vrijwilligers


Om een continue kwalitatieve dienstverlening te kunnen garanderen, 
zijn we voortdurend op zoek naar vrijwillige medewerkers.

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te werken aan één of meerdere projecten van De Wip, neem dan gerust vrijblijvend contact op. 
Hieronder de projecten waar vrijwilligers voor nodig zijn:

1. Uitleendienst

Het uitlenen, tellen, nakijken, lamineren en plastificeren van spellen.

  • zaterdagvoormiddag  van 9.30 u – 12.30 u

2. Huiswerkbegeleiding

Het helpen begeleiden bij het maken van het huiswerk. 
De leeftijd van de  leerlingen varieert van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

  • maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 u – 17.00 u in Heist ( Spelotheek De Wip)
  • maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 u  – 17.15 u in Knokke (De Marge)

3. Fantastik

Het begeleiden van taalspelactiviteiten voor kinderen van het 2de kleuter tot en met het 2de leerjaar.

  • zaterdagvoormiddag van 9.30 u  – 12.00 u (om de 2 weken)

4. Spelbegeleiding

Het aanbieden van spelanimatie in De Wip of op locatie.

  • Afhankelijk van de aanvraag. Meestal valt dit binnen de lesuren tijdens de werkweek. 

5. Studieondersteuning

Het begeleiden van studeren en maken van huiswerk bij jongeren uit het secundair onderwijs.

  • woensdag tussen 12.30 u – 18u 

6. Elk kind aan de laptop

Buddy voor kinderen en/of gezinnen in het begeleiden van het gebruik van digitale middelen.
Het nakijken en controleren van laptops om uit te lenen.

7. Zomerschool: TopKlasse! 

Het begeleiden van activiteiten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarbij het inoefenen van schoolse basis leerinhouden en - vaardigheden, een zinvolle en leerrijke vrijetijdsbesteding en speelse taalstimulering centraal staan. 

  • 2de & 3de week juli
  • 1ste & 2de week augustus