Onze werking

vzw Spelotheek De Wip 

 

Vzw De Wip is een veelzijdige organisatie die, op basis van de mensen- en kinderrechten, onderwijsopbouwwerk, opvoedingsondersteuning, taalstimulering, 
vrijetijdsactivering en therapeutisch materiaal aanbiedt.

Diverse toegankelijke projecten worden gerealiseerd door vrijwilligers en studenten
 onder coördinatie van professionele medewerkers. 
Vzw De Wip stelt zich tot doel, vertrekkend vanuit ieders krachtenperspectief, 
de zelfontplooiing en het ecologische bewustzijn 
van kinderen, jongeren en volwassenen te optimaliseren.

Via gelijkwaardigheid, wederkerig respect, open dialoog en kritisch denken wil de organisatie hen maximale kansen bieden op een betere levenskwaliteit.

Vanuit een neutrale, pluralistische en humane inspiratie, 
heeft de vzw oog voor 
diversiteit, inclusie, ontmoeting, verbinding, 
emancipatie, participatie, ecologie en duurzaamheid. 
De concrete werking hangt af van de lokale context, op maat van de noden en mogelijkheden. 

Onze projecten 

De projecten zijn ontstaan op vraag van onze partners zoals de gemeente Knokke-Heist, scholen en sociale instanties, of op initiatief van de doelgroep zelf. Onze projecten zijn allemaal gewijd aan duurzaamheid en het verzekeren van het fundamentele recht van kinderen op spel en vrije tijd.