Fantastik

Fantastik 

1. Omschrijving

Spelotheek De Wip is in 2014 gestart met het taalspelproject  “FANTASTIK”
(= Forum aan Activiteiten om de Nederlandse Taal te Activeren en te STImuleren bij Kinderen). 

In de vrije tijd worden jonge kinderen aangemoedigd om op een speelse wijze met de Nederlandse taal bezig te zijn. 

In kleine groepjes is er het volgende aanbod: creatieve activiteiten (bv. knutselen, koken), speelleeractiviteiten (gezelschapsspellen, sorteeroefeningen), luister- en spreekactiviteiten (bv. verhaal, kringgesprek, liedje, …). Daarnaast plannen we een aantal uitstappen; want het is vooral door ervaringen op te doen in het ‘echte leven’ dat de taal ten volle wordt geoefend en beter kan beklijven. 

De activiteiten worden thematisch aangeboden. Er wordt telkens gelet op een goed evenwicht tussen spel- en taalcomponent. Dit schooljaar worden alle activiteiten opgebouwd rond ons jaarthema “Dag boek”.

2. Doelgroep

Het project richt zich tot kinderen van 4 jaar (2de kleuter) t.e.m. 8 jaar (2de leerjaar), die behoefte hebben aan extra oefenkansen in het Nederlands. 

Doorverwijzing gebeurt via de school van de kinderen. 
Ouders moeten kinderen wel zelf komen inschrijven tijdens het inschrijfmoment in september.

3. Praktisch

De taalspelactiviteiten gaan om de twee weken door in de lokalen van Spelotheek De Wip
op zaterdagvoormiddag van 9.30 u tot 12.00 u .

Data schooljaar 2023 - 2024: 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 18/05, 01/06, 15/06.


4. Doelstellingen


Taalstimulering en -activering door extra oefenkansen in het Nederlands aan te bieden.

Kinderen met behoefte aan extra oefenkansen in het Nederlands laten deelnemen aan speelleeractiviteiten met een goed evenwicht tussen spel- en taalcomponent.  Deze extra inoefening gebeurt steeds in een uitdagende, ongedwongen en speelse vrijetijdssfeer. 

Daarnaast zetten we in op zelfontplooiing, zelfredzaamheid, welbevinden en maatschappelijke participatie.  We trachten hen kennis te laten maken met en toe te leiden naar het (gemeentelijke) jeugd- , sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.