Fantastik

Fantastik 

1. Omschrijving

Spelotheek De Wip is in 2014 gestart met het taalspelproject  “FANTASTIK”
(= Forum aan Activiteiten om de Nederlandse Taal te Activeren en te STImuleren bij Kinderen). 

In de vrije tijd worden jonge kinderen aangemoedigd om op een speelse wijze met de Nederlandse taal bezig te zijn. 

De activiteiten zijn het middel, de taalstimulering is het doel. 

In kleine groepjes is er het volgende aanbod: creatieve activiteiten (bv. knutselen, koken), speelleeractiviteiten (gezelschapsspellen, sorteeroefeningen), luister- en spreekactiviteiten (bv. verhaal, kringgesprek, liedje, …). Daarnaast plannen we een aantal uitstappen; want het is vooral door ervaringen op te doen in het ‘echte leven’ dat de taal ten volle wordt geoefend en beter kan beklijven. 

De activiteiten worden thematisch aangeboden. Er wordt telkens gelet op een goed evenwicht tussen spel- en taalcomponent. Dit schooljaar worden alle activiteiten opgebouwd rond ons jaarthema “Kinderrechten”.

2. Doelgroep

Het project richt zich tot kinderen van 4 jaar (2de kleuter) t.e.m. 8 jaar (2de leerjaar), die behoefte hebben aan extra oefenkansen in het Nederlands. 

Doorverwijzing gebeurt via de school van de kinderen. 
Ouders moeten kinderen wel zelf komen inschrijven tijdens het inschrijfmoment in september.

3. Praktisch

De taalspelactiviteiten gaan om de twee weken door in de lokalen van Spelotheek De Wip
op zaterdagvoormiddag van 9.45 u tot 12.00 u .

Data schooljaar 2021 – 2022: 23/10 - 06/11 - 20/11 - 04/12 - 18/12 


Inschrijfmoment 2021-2022: zaterdag 9 oktober 2021 
van 9.30 tot 12 uur