Spelotheek 

1. Omschrijving 

In Spelotheek De Wip kan iedereen  (scholen, gezinnen, studenten, organisaties, therapeuten, opvoeders,...) duurzaam en pedagogisch verantwoord speel- en leermateriaal lenen aan democratische prijzen. Op deze manier wil de spelotheek haar verantwoordelijkheid opnemen bij het helpen verwezenlijken van artikel 31 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, namelijk het recht van kinderen op recreatie en spel. 

 

2. Praktisch 

Het lidgeld bedraagt 10 euro per kalenderjaar per individuele ontlener en 30 euro per kalenderjaar voor groepsontleners.

Wekelijkse openingsuren :

 • Maandag: gesloten
 • Dinsdag: 9u30 - 12u30
 • Woensdag: 9u30 - 12u30 & 15u30 - 18u00
 • Donderdag: 15u30 - 18u00
 • Vrijdag: gesloten
 • Zaterdag: 9u30 - 12u30
 • Zondag: gesloten

  

 • Of op afspraak: 

      [email protected]
       0497/57 73 39

Gesloten: 
21 juli tot en met 15 augustus 2023

 

3. Doelgroep 

Concreet richt de uitleendienst zich tot (groot) ouders, onthaalouders, onderwijzend personeel, therapeuten, hulpverleners, studenten, begeleiders van groepsactiviteiten met kinderen en/of volwassenen met een beperking, begeleiders van activiteiten voor anderstaligen, begeleiders/mantelzorgers van ouderen met/en zonder dementie. 

 

4. Doelstellingen 

Door kwaliteitsvol en duurzaam spelmateriaal aan te bieden aan democratische prijzen wil Spelotheek De Wip bijdragen tot: 

 • de verwezenlijking van het Mensen- en Kinderrechtenverdrag dat iedereen recht heeft op spel en vrije tijd.  
 • een leefbare toekomst, namelijk hoe meer er hergebruikt en gedeeld wordt, hoe minder er moet worden geproduceerd, hoe minder er wordt weggegooid en hoe minder er dient te worden getransporteerd.  

 
 Daarnaast is Spelotheek De Wip een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ontmoetingsplaats kan bijdragen tot: 

 • het bespreekbaar maken van vragen over spellen, spelen, ontwikkelingsniveaus van kinderen en opvoeding. 
 • het uitwisselen van ervaringen en spelideeën.  
 • genieten van het samenzijn en samenspelen.  
 • het verruimen van het sociale netwerk. 

 

Doordat de bedoeling van Spelotheken toegankelijkheid en laagdrempeligheid is, zien we deze ook als een belangrijke doelstelling binnen onze werking. Spelotheek De Wip zet hierop in door: 

 • materiaal voor elke interesse, leeftijd, niveau, nood, ondersteuning, … aan te bieden. Kortom, we bieden een ruime waaier aan materiaal aan, aan onze volledige doelgroep. 
 • de prijs van leen- en lidgeld laag te houden. 
 • een open en gezellige sfeer te creëren binnen de spelotheekruimte.