studieondersteuning

Studie ondersteuning 

1. Omschrijving

Een studiecoach staat klaar om de jongeren, in alle rust en samen met andere jongeren, te ondersteunen bij het maken van huistaken en het voorbereiden van toetsen. 
We proberen ons vooral te richten op één-op-één begeleiding.  

We voorzien een plek waar de jongeren rustig kunnen werken en stellen computers, printer, internetverbinding en didactisch materiaal gratis ter beschikking. 

De studiecoach helpt hen op weg om zelfstandig en met een goede studiemethode en -houding een studieplanning op te maken en hun taken en lessen aan te pakken. 

We zetten in op zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden. 
We vinden het erg belangrijk dat deze jongeren leren leren én zich goed in hun vel voelen.  

2. Praktisch

Onze studieondersteuning gaat door in De Marge (E. Verheyestraat 16, 8300 Knokke):
op woensdag van 12.00 u tot 18.00 u.
(de jongeren worden tussen 12.00 u en 13.30 u of om 15 u verwacht)
 
We verwachten van de jongeren dat ze minimaal een lesuur besteden aan hun huiswerk. 
Ze hoeven dus zeker niet tot het einduur te blijven, maar voor wie dit wenst, is dat wel mogelijk.

Doorverwijzing gebeurt door de scholen. Deze dienstverlening is kosteloos. 

3. Doelgroep

Jongeren uit het secundair onderwijs.

4. Doelstellingen

Algemeen streven we met de Studieondersteuning naar een toename van de onderwijskansen van jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Gelijke onderwijskansen vormen immers de basis en de hoeksteen tot maatschappelijke participatie en integratie. 

Concreet wil de studieondersteuning een studievriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de jongeren in een sfeer van gemoedelijkheid begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huiswerk en bij het studeren. 

We hebben als doel om op langere termijn een globale positieve leerattitude en een groeiend zelfvertrouwen te ontwikkelen. We zetten in op zelfredzaamheid en welbevinden. 
We vinden het erg belangrijk dat deze jongeren leren leren én zich goed in hun vel voelen.

Daarnaast is het ook onze bedoeling om de jongeren, in de mate van het mogelijke, zowel de nodige schoolstructuur als schoolcultuur bij te brengen. We willen binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen. 

We zijn ervan overtuigd dat ons project tevens een preventief karakter heeft m.b.t. schoolverzuim, vervroegde schoolverlating, jeugddelinquentie, sociale uitsluiting en achterstelling. 

Als secundaire doelstelling exploreren we de mogelijkheden van vrijetijdsparticipatie. 
We trachten hen kennis te laten maken met en toe te leiden naar het (gemeentelijke) jeugd- , sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.