Gastvrij

 
GASTVRIJ: Gezinsondersteuning Aan huis met focus op Studie, Taal en VRIJe tijd voor kinderen en jongeren die zich bevinden in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
 
Het buddyproject Gastvrij is een project waarbij een buddy gekoppeld wordt aan een gezin met een vraag of nood.  Het gezin ontvangt de buddy als een gast en de buddy gedraagt zich dan ook steeds als een voorname gast binnen het gezin. De vraag of nood is gerelateerd aan huiswerkbegeleiding, taalstimulering, vrijetijdsbesteding, sociaal contact, netwerkuitbreiding, perspectiefverbetering, sociale steun, doorverwijzing, opvoeding, etc. Gastvrij heeft enerzijds aandacht voor inhoudelijke begeleiding en anderzijds richt het zich op het inspireren en motiveren van de gezinsleden.

De buddy komt maximaal één keer per week aan huis bij het gezin om ondersteuning te bieden op maat van de huidige noden en vragen van het gezin.  De concrete projectdag en frequentie wordt in samenspraak met het gezin en vzw De Wip afgesproken.