huiswerkklas

Huiswerkklas 

1. Omschrijving

Vanaf oktober 2010 richt spelotheek De Wip huiswerkbegeleiding in voor kinderen 
van het  1ste tot en met het 6de leerjaar uit de basisscholen van Knokke-Heist. 

Met de hulp van vrijwilligers scheppen we een huiswerkvriendelijk klimaat en creëren we de randvoorwaarden om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden bij het maken van hun huiswerk. 

Doorverwijzing gebeurt enkel door de scholen. 

2. Praktisch

Locatie Heist (Spelotheek De Wip): maandag, dinsdag van 15.30 u – 17.00 u en donderdag van 15.30 u-16.30 u.

Locatie Knokke (De Marge): maandag, dinsdag van 15.45 u – 17.15 u en donderdag van 15.45 u - 16.45 u.

Deze dienstverlening is gratis.

3. Doelgroep

Bij een bepaalde groep kinderen uit de regio Knokke-Heist zijn de omstandigheden niet optimaal om huiswerk te maken. 

Sommige anderstalige ouders slagen er niet altijd in om hun kinderen de gepaste huiswerkbegeleiding te geven omdat ze de taal onvoldoende beheersen en/of onvoldoende bekend zijn met de heersende schoolcultuur. 

Daarnaast richt het project zich ook tot Nederlandstalige gezinnen waarbinnen het huiswerkgebeuren minder vlot verloopt.

4. Doelstellingen

Algemeen streven we met onze Huiswerkklas naar een toename van de onderwijskansen van kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Gelijke onderwijskansen vormen immers de basis en de hoeksteen tot maatschappelijke participatie en integratie. 

Concreet wil de Huiswerkklas een huisvriendelijk klimaat scheppen, waarbinnen men de kinderen in een sfeer van gemoedelijkheid begeleidt naar zelfstandigheid in het maken van huiswerk.

We hebben als doel om op langere termijn een globale positieve leerattitude en een groeiend zelfvertrouwen te ontwikkelen. Daarnaast is het ook onze bedoeling om de kinderen, in de mate van het mogelijke, zowel de nodige schoolstructuur als schoolcultuur bij te brengen. We willen binnen het gehele gezin een positievere schoolervaring en -beleving tot stand laten komen. 

We zijn ervan overtuigd dat ons project tevens een preventief karakter heeft m.b.t. schoolverzuim, vervroegde schoolverlating, jeugddelinquentie, sociale uitsluiting en achterstelling. 

Als secundaire doelstelling exploreren we de mogelijkheden van vrijetijdsparticipatie. 
We trachten hen kennis te laten maken met en toe te leiden naar het (gemeentelijke) jeugd- , sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.