studieondersteuning

Studie ondersteuning 

1. Omschrijving

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het pilootproject “Studieondersteuning Secundair Onderwijs” voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs, die zich bevinden in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Een studiecoach staat klaar om de jongeren, in alle rust en samen met andere jongeren, te ondersteunen bij het maken van huistaken en het voorbereiden van toetsen. 
We proberen ons vooral te richten op één-op-één begeleiding.  

We voorzien een plek waar de jongeren rustig kunnen werken en stellen computers, printer, internetverbinding en didactisch materiaal gratis ter beschikking. 

De studiecoach helpt hen op weg om zelfstandig en met een goede studiemethode en -houding een studieplanning op te maken en hun taken en lessen aan te pakken. 

We zetten in op zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden. 
We vinden het erg belangrijk dat deze jongeren leren leren én zich goed in hun vel voelen.  

2. Praktisch

Onze studieondersteuning gaat door in De Marge (E. Verheyestraat 16, 8300 Knokke):
op woensdag van 12.00 u tot 15.00 u.
(de jongeren worden tussen 12.00 u en 13.30 u verwacht)
op donderdag van 15.30 u tot 18.00 u
(de jongeren worden verwacht tussen 15.30 u en 17.00 u.)
 
We verwachten van de jongeren dat ze minimaal een lesuur besteden aan hun huiswerk. 
Ze hoeven dus zeker niet tot het einduur te blijven, maar voor wie dit wenst, is dat wel mogelijk.

Doorverwijzing gebeurt door de scholen. Deze dienstverlening is kosteloos. 

3. Doelgroep

Tijdens ons pilootjaar richten we ons op jongeren uit het eerste jaar secundair onderwijs. 
Wij willen klaarstaan om deze jongeren te helpen bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs.
 
Na evaluatie van dit pilootproject zullen we vermoedelijk onze doelgroep uitbreiden en kunnen volgend schooljaar ook jongeren uit andere leerjaren van het secundair onderwijs bij ons terecht.