ELk kind aan de laptop

 

Elk kind aan de lapTOP” is een nieuw uitleenproject dat ontstaan is tijdens de eerste lockdown. Uit contacten met de gezinnen, uit reacties van zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders en via overleg met de gemeentelijke Jeugddienst en de brugfiguren van het Sociaal Huis, vernamen we dat verschillende kinderen en jongeren niet of onvoldoende toegang hadden tot kwaliteitsvol ICT-materiaal, waardoor het voor hen extra moeilijk was om thuisonderwijs te volgen via de digitale instructie van de school.

We startten samen met de serviceclub Lions Damme-Zwin met een inzamelactie van tweedehandslaptops en -tablets. Daarnaast ontvingen we een schenking van 40 nieuwe laptops van serviceclub Kiwanis. Zo werd onze VZW op korte tijd een draaischijf van inzamelen en verdelen van ICT-materiaal.   


Met het project “Elk kind aan de lapTOP” willen we de toegang tot kwaliteitsvol digitaal materiaal voor alle gezinnen in Knokke-Heist blijven garanderen. Daarom zijn we sinds 2020 gestart met ons ICT-deelplatform, waar we de giften ván en de vragen náár computers, laptops of tablets proberen te matchen. We geven de toestellen in bruikleen aan gezinnen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben bij verschillende sectoren grote gevolgen. Ook het onderwijs ziet er vandaag helemaal anders uit gebaseerd op afstand en digitale kanalen. Er zijn echter heel wat kinderen en jongeren die niet de juiste middelen bezitten om dit onderwijs op afstand te kunnen mee volgen. Ook in Knokke-Heist zijn er leerlingen zonder laptop, computer of internetverbinding, die daardoor moeite hebben met het opvolgen van taken en opdrachten.

Wij, Spelotheek De Wip, hebben in samenwerking met de gemeentelijke Jeugddienst en de brugfiguren van het Sociaal Huis de scholen bevraagd naar de noden en ervaringen met dit afstandsonderwijs. Daaruit bleek dat de zorgcoördinatoren, leerkrachten en directies al heel grote inspanningen doen om elke leerling te bereiken, door bijvoorbeeld taken op papier aan huis te brengen en codes voor wifi op te vragen. Daarnaast bleek er een grote groep leerlingen geen toegang te hebben tot een laptop of computer. Waar voor de paasvakantie enkel zou gewerkt worden op herhaling, moeten scholen na de paasvakantie nieuwe leerstof aanbrengen. Toegang tot een computer wordt dus noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het thuisonderwijs.

Dankzij de inzet van Lions Club Damme- Zwin, Lions Club Knokke-Zoute en Kiwanis Knokke-Zoute krijgen meer dan 50 leerlingen de kans om afstandsonderwijs te kunnen volgen. Elke gift maakt een groot verschil voor de kinderen en jongeren van onze gemeente die anders uit de boot dreigen te vallen.


Wenst u graag mee te werken aan dit project of wil u helpen uw steentje bij te dragen, dan kan dat zeker en vast. Naast het verkrijgen van laptops zijn er nog heel wat bijkomende materialen die nodig zijn om kinderen optimaal te laten deelnemen aan het thuisonderwijs. Wij denken aan laptoptassen, muismatten, computermuizen, licentiecodes voor Microsoft Word (en eventueel andere betalende programma's), anti-virus programma's, ...

Giften kunnen zowel gedaan worden in de vorm van een financiële bijdrage alsook het effectief geven van materialen. Indien u een bedrag wil storten voor dit project kan dit op rekeningnummer  IBAN  BE 87 7512 0460 7594 
(BIC AXABBE22) met vermelding 'Elk kind aan de (lap)TOP". 
laptopuitleendienst